Ödenti ve Belge Harçları

2023 YILI ÖDENTİ VE BELGE HARÇ BEDELLERİ (1 OCAK 2023 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAKTIR)

 İlk kayıt ödentisi 

   200,00 TL

 Yıllık üyelik ödentisi (12 x 80,00TL) 

   960,00 TL

 Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi 

   18.000,00 TL

 Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi

   18.000,00 TL

 Büro Tescil Belgesi Ücretİ

   2.500,00 TL

 SM / SMB mühürü ücreti

   300,00 TL

 Kimlik kartı yenileme ücreti  

   100,00 TL

 Üye tanıtım belgesi ücreti

   150,00 TL

 Şantiye şefliği belgesi ücreti

   300,00 TL

 Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti 

   300,00 TL

Mesleki denetim maktu ücretleri: 700,00 TL

Geçmiş yıllara ait üye aidat borçlarının 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Ayrıca, Mimarlar Odası’nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu “Ferdi Kaza Sigortası”ndan 2023 yılı başından itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlarını yılın başında yatırmaları önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.