Kayıt Koşulları

1)  Türkiye Cumhuriyetinde bulunan Üniversitelerden mezun olanların Üye kayıt başvurularında;

-       5 Adet Vesikalık Fotoğraf
-       Diploma veya Çıkış Aslı ve 2 Adet Noter Tasdiki yada mezun oldukları okuldan alınan aslı gibidir onaylı 2 adet orjinal  (ıslak imzalı ve mühürlü ) belge
-       Nüfus Cüzdanı Aslı ve 2 Adet Fotokopisi
-       Mezuniyet Tarihi İtibariyle Aidat (yıl x 390,00 TL)
-       Kayıt ücreti: 2021 yılı için : 100,00 TL

2)     Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Üniversitelerden mezun olanların üye kayıt başvurularında; 

-       Üyenin odaya kayıt başvuru dilekçesi
-       5 adet vesikalık fotoğraf
-       Nüfus cüzdanı aslı ile 2 adet fotokopisi
-       Diploma veya çıkış belgesi aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği
-       YÖK'den denklik belgesinin aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği veya YÖK’den alınacak yazı (Bakanlar Kurulunun 28.09.2011 tarih ve 2011/2293 sayılı kararı ile 16.01.2009 tarihinde imzalanan ve yürürlük tarihi 24.08.2011 olarak tespit edilerek 18.10.2011 tarih ve 28088 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma hükümlerine uygun olduğunu belirten)

 

3)     Yurtdışında çeşitli Üniversitelerin ve benzeri eğitim kurumlarından mezun olanların (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Üniversiteleri hariç) üye kayıt başvurularında;

-       Üyenin odaya kayıt başvuru dilekçesi
-       5 adet vesikalık fotoğraf
-       Nüfus cüzdanı aslı ile 2 adet fotokopisi
-       Diploma veya çıkış belgesi aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği
-       YÖK'den denklik belgesinin aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği
-       Kurumundan onaylanarak alınan ders kredilerinin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) karşılıkları**
-       Yabancı programların mezunları için, programda alınan derslerin içerikleri (Türkçe çevirili)

** : Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (ECTS) göre, Ünevirsite eğitiminde alınması gereken minimum kredi miktarı sömestr başına 30 ECTS kredi hesabı ile (European Credit Transfer System ECTS) uluslar arası bir standarda kavuşturulmuştur. Öğrenci değişim anlaşmaları yaptığımız tüm AB ülkeleri bu sisteme uymaktadır. Buna göre mimarlık eğitiminin tamamlana bilmesi için toplam 240 ECTS kredisi ile lisans derecesi almakta, +60 ECTS kredisi ile Yüksek lisans (Master of Architecture) derecesi alınmaktadır. (toplamda 300 ECTS Kredisi)

 

4)  Yabancı Uyruklu Mimarlar için Kayıt Şartları:

Yabancı uyruklu mimarlar Odaya kayıt şartları hakkında TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği)'nden bilgi alabilirler. Tel: (0 312) 417 52 38-418 12 75