TAŞ ATÖLYELER KENT MÜZESİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

“TAŞ ATÖLYELER – DENİZLİ KENT MÜZESİ” ORTAK DEĞERLENDİRME RAPORU

Denizli kent belleğinde çok önemli bir yere sahip eski Endüstri Meslek Lisesi Taş Atölye binalarının yıkımdan kurtarılması için Mimarlar Odası Denizli Şubesi’nce Denizli İdare Mahkemesi’ne 2014 yılı Ocak ayında yürütmenin durdurulması isteğiyle açılan davada, 2014 yılından itibaren iki kez bilirkişi heyeti keşfi yapılmış, yürütmenin durdurulması konusunda farklı tarihlerde beş ayrı karar alınmış ve nihayet 18 Eylül 2015 tarihinde binaların tescili ve korunması yönünde mahkemece karar verilmiştir.

Kültür Bakanlığı, mahkemenin Taş Atölyelerin korunması kararı için temyiz ve karar düzeltme yollarına başvurmuş, Danıştay 14. Dairesinin 2019 yılında verdiği nihai kararla hukuki süreç tamamlanmıştır. Beş yıldan fazla bir süre, hep birlikte sürdürdüğümüz uzun soluklu mücadele sonucunda TAŞ ATÖLYE BİNALARININ KORUNMASI SAĞLANMIŞ VE BU HALİYLE MÜZE OLARAK KULLANILMASININ YOLU AÇILMIŞTIR.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi arasında 10 Şubat 2021 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü ile Taş Atölye binalarının Kent Müzesi olarak kullanılması kararlaştırılmıştır.

Taş Atölyelerin bulunduğu yer yalnızca bir Kent Müzesi tasarımı veya tekil bina ölçeğinde düşünülmeyecek kadar değerli bir alandır. Planlanan Kent Müzesi, ağırlıklı olarak turizme hizmet etmesi anlamında Bayramyeri, Kaleiçi, Haller Bölgesi aksına çok önemli bir katkı sağlayacaktır.

Taş Atölyeler ve Kent Müzesi mücadelesinde birlikte hareket eden, destek veren tüm kurum temsilcileri 02 Mart 2021 tarihinde TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şubesi’nde yapılan ortak değerlendirme toplantısında yapılmış olan değerlendirmeleri ilgili taraflar ve Denizli kamuoyu ile paylaşma kararını almışlardır.

1• Kent müzeleri bulundukları kentin geçmiş hafızasını toplayan, kent kimliğini ve kentlilik bilincini geliştiren, koruyan, ortak yaşam kültürünü güçlendiren, bu kültürü kentliler ve dışarıdan gelenlerle paylaşan ve kentin bir bütün olarak tanıtımına yardımcı olan, kent kimliği ve bilinci yerleştirmeye çalışan birer bellek mekânlarıdır. Taş Atölyelerin korunarak Kent Müzesi olması, Denizli kenti için büyük bir kazanımdır. Bu süreçte bizlere destek olan tüm kurumlara ve Denizli halkına teşekkür ederiz.

2• Günümüzde çağdaş müzeler, tek bir çatı altında sergiler, programlar, eğitim atölyeleri, kafe, satış yerleri ve farklı etkinlikler sunan “karma kullanım mekânları” içermektedir. Mekân olarak müze alanı, halkın bir araya geldiği buluşma mekânları haline gelmelidir. Hazırlanan Kent Müzesi projesi bu kapsamda yeniden değerlendirilmelidir.

 

 

 

3• Kent müzelerinin görevleri; kentin geçmiş ve bugününe ait orijinal materyallerin toplanması, korunarak geleceğe taşınması, halka sunma ve kent kimliğini güçlendirecek, kentin gelişimine katkı sunacak çalışmalara destek olmaktır. Denizli Kent Müzesi’nde sergilenecek kentimize özgü koleksiyonlar, doğa tarihi koleksiyonları ve envanter konusunda tüm kurumların ve halkın destekleri alınarak müzenin koleksiyon zenginliği sağlanmalıdır.

4• Arkeoloji müzelerinin ören yerleri veya yakınlarında olması doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu nedenle Denizli Kent Müzesi’nin yer aldığı parsel içerisinde yapılması planlanan arkeoloji müzesinin yeri yeniden değerlendirilmedir. Arkeolojik kalıntılar açısından zengin bir kent olan Denizli’nin birden fazla arkeoloji müzesine ihtiyacı olduğu düşünülmelidir. Arkeoloji müzelerinin Laodikya ve Hierapolis antik kentlerinin yakınında yer alması; planlama, erişilebilirlik ve trafik yoğunluğu açısından yerinde bir karar olacaktır.

5• Denizli Kent Müzesi yakınındaki alanlarda, küçük sanat atölyeleri, kafeler ve dönüşen kentsel alanlara hizmet edecek gastronomi mekânları planlanmalıdır.

6• Denizli geleneksel ticari hayatının en canlı bölgesinin bir kent bütünlüğü ölçeğinde ele alınması, Denizli Kent Müzesi ihalesi kapsamında tüm alanın; peyzaj düzenlemesi, otopark, yürüyüş yolları ve çevre fonksiyonlarının tasarlanması, müze projesi yapımından sonraki etaplarda bu alanlarda gerekli revizyonların yapılması gereklidir.

7• Denizli Kent Müzesi’nin bir senaryosu olmalı ve bu müzede hangi eserlerle ne anlatılmak istendiği mutlaka belirlenmelidir.

8• Müze mekânını oluştururken müzenin kurumsal ve güvenilir bir yapıda olması insanlara güven verecektir. Bu güvenli yapı, koleksiyon oluşmasında ve envanter toplanmasında çok önemli bir unsur olacaktır. Müzelerde eserlere bağlı olarak çalışıldığı için sergilenecek eser zenginliği müze düzenlemesinde başarıyı getirecektir.

9• Müzelerde ekonomik boyutun çok önemli olması nedeniyle müze için kesin bir bütçe planlaması yapılmalıdır.

10• Müzelerde eser toplamak, sosyolojik ve aynı zamanda ekonomik bir iştir. Bu kapsamda eserlerin tarihçesini, kültürünü bilecek ve materyali tanıyacak kişiler tarafından bunların toplanması ve envanterleme çalışmasının yapılması gereklidir.

 

 

 

 

 

Yukarıda belirtilen ortak değerlendirmeler çerçevesinde, Denizli Kent Müzesi’nin yapımı, teşhir düzenlemesi ve envanter toplanması aşamalarında aşağıda imzası bulunan kurum ve kuruluşlar olarak her türlü desteğe hazır olduğumuzu bir kez daha belirtiriz.

Saygılarımızla.

 

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ DENİZLİ ŞUBESİ

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ DENİZLİ ŞUBESİ

DENİZLİ BAROSU - DENİZLİ DEMOKRASİ PLATFORMU DÖNEM SÖZCÜSÜ

DENİZLİ DİŞ HEKİMLERİ ODASI

DENİZLİ ECZACI ODASI

DENİZLİ GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ

DENİZLİ İNŞAAT MALZEMESİ SATICILARI İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

DENİZLİ KENT MÜZESİ GİRİŞİMCİLERİ DERNEĞİ

DENİZLİ LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

DENİZLİ SANAYİCİLER VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

DENİZLİ TABİP ODASI

DENİZLİ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ TEMSİLCİLİĞİ

TMMOB DENİZLİ İL KOORDİNASYON KURULU

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI  DENİZLİ TEMSİLCİLİĞİ

TMMOB HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI  DENİZLİ TEMSİLCİLİĞİ

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ TEMSİLCİLİĞİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ

TMMOB MİMARLAR ODASI DENİZLİ ŞUBESİ

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI DENİZLİ TEMSİLCİLİĞİ

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI DENİZLİ TEMSİLCİLİĞİ

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ